Helårsinackordering

Flenmo Egendom erbjuder helårsinackordering för avelsston och föl/unghästar fram till hösten som ettåringar.

I dygnsavgiften ingår boxplats/plats i lösdrift, foder, strö och full skötsel samt bete sommartid. Kostnader för insemination, fölningsövervakning, verkning, vaccination, avmaskning och annan veterinärvård tillkommer.


Avelsstona på Flenmo går huvudsakligen på lösdrift i mindre grupper med fri tillgång till grovfoder och får kompletterande individuella kraftfodergivor under senare delen av dräktigheten och digivningsperioden. De stallas in på box några veckor innan fölning. Fölning sker i fölningsbox och stona övervakas med kalktest, fölningslarm, kamera och manuell övervakning. Vid ombetäckning av helårsinackorderade ston, lämnas rabatt på betäckningsavgifterna.

De avvanda fölen går på lösdrift i grupper, ston respektive hingstar för sig. De binds upp, hanteras och får individuella kraftfodergivor varje dag. När betestillväxten så tillåter släpps unghästarna på bete och stödutfodras sedan under hela betesperioden för att bibehålla en jämn tillväxt med målet att de på hösten som ettåringar ska vara optimalt förberedda att påbörja träning inför en framtida tävlingskarriär. Tilläggstjänster såsom friröntgen och förberedelse inför/visning på auktion erbjuds de hästägare som så önskar.

Priser helårsinackordering 2024

Avelssto
200 kr/dygn
Fölningsövervakning  inkl larm/utrustning & foal-check
5 000 kr
Sto med föl vid sidan
250 kr/dygn
Föl/unghäst från avvänjning
180 kr/dygn

Xanthis Knopfler, såld på Sweden International Yearling Sale 2023
Xanthis Hilton, sålf på Elitauktionen 2020