Stuteri med seminstation

Flenmo Egendom har sedan många år varit semin- och mottagarstation inom såväl trav- som halvblodsaveln samt även seminerat många ston av andra raser.

Sedan ett par år tar vi inte längre emot ston utifrån utan seminerar endast egna och helårsuppstallade ston med färsk transporterad eller fryst sperma.

Texten på dessa sidor ligger kvar som en informationskälla för intresserade.
För kontakt med närmaste seminstation rekommenderar vi ett besök på >> HINGSTKATALOGEN.SE eller SPRANGRULLA.SE (SWB)


Transportsperma

Sedan 2018 sker transporterna av hingstsperma inom Sverige företrädesvis med en specialuppbyggd transportkedja vilken samordnas av Mats Hästtransporter AB.

Du som vill seminera ditt sto med transportsperma bör kontrollera med respektive hingsthållare vad som gäller för just den hingst du vill använda!


Vill du veta mer?  Klicka gärna vidare!

Betäckningsrutiner

Priser & Avgifter

Tips & Råd till stoägare

Vanliga frågor & svar

För stoägares respektive hingstägare/ hingsthållare/ seminstations ansvar och åligganden gäller ASVTs och Föreningen Svenska Hingthållares Branschrekommendation för stuteriverksamhet, i den mån inte annat avtalats.


GDPR & policy för hantering av personuppgifter

Flenmo Egendom AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att
behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Vi samlar in och hanterar  personuppgifter från personal, kunder, leverantörer och avtalspartners vilka krävs för vår verksamhet, såsom person/organisationsnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i förekommande fall bankuppgifter.
Vi skyddar de personuppgifter du delger oss och delar dem endast för att uppfylla rättsliga förpliktelser, exempelvis krav enligt bokförings- eller arbetsrättslig lagstiftning. När du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse att vi registrerar, lagrar & hanterar dina personuppgifter.
Du är välkommer att kontakta oss för mer information om vår personuppgiftshantering, få utdrag på vilka uppgifter vi lagrar om dig, ändra felaktiga uppgifter eller få uppgifter raderade från vårt register.

Anmälan till betäckning - SWB

Du som vill betäcka ditt sto med en ASVH-ansluten hingst ska först göra en anmälan via sprangrulla.se
Skriv ut anmälan och ta med ett undertecknat exemplar tll oss.


Anmälan till betäckning - övriga raser

Du som vill betäcka ditt sto bokar själv den hingst du vill använda hos respektive hingstägare/ hingst-hållare. Ta gärna med kontakt-uppgifter till hingsthållaren!