Priser & avgifter

Här kan du hitta information om priser för semintjänster och inackordering.

Om du betäcker ditt sto med transportsperma från en hingst uppstallad på annat stuteri, bör du även ta reda på vilka kostnader som tillkommer från den avsändande stationen.

♦ Tänk på!
Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Kostnader för verkning/skoning, avmaskning, veterinärvård, läkemedelsbehandling etc. tillkommer.

Betäckningssäsongen 2024

löper från den 1 april till den 20 juli.
Angivna priser ex. moms

Semin- & stationsavgift TAI (färsk transporterad sperma)
Inkl. ultraljudsundersökningar & semintjänster,
per sto och säsong *

6 300 kr


Semin- & stationsavgift FAI (fryst sperma)
Inkl. ultraljudsundersökningar & semintjänster,
per sto och säsong *

9 300 kr
Bakteriologiskt prov, odling och
resistensbestämning

Inkl. provtagning, material, porto, analyskostnad
700 kr
Livmodersköljning, inkl förbrukningsmaterial per
gång

Kostnader för ev. läkemedel tillkommer
400 kr
Gynundersökning med ultraljud, enstaka tillfälle
För sto som ej insemineras på Flenmo, inkl.
stationsavgift. Återbesök med samma sto,
reducerad avgift (400 kr).

700 kr
Inackordering, singelsto    per dygn
200 kr
Inackordering, sto med föl   per dygn
250 kr


För stoägares respektive hingstägare/hingsthållare/seminstations ansvar och åligganden gäller ASVT´s och  Föreningen Svenska Hingthållares Branschrekommendation för stuteriverksamhet, i den mån inte annat avtalats.

* Övriga nödvändiga veterinär- och/eller läkemedelsbehandlingar debiteras utöver seminavgiften.