Föl & unghästar

Varje vår fylls barnkammaren på Flenmo av nya små stjärnor!

Med hänsyn till smittskydd och lugnet i våra egna flockar, hålls de ston som står helårsinackorderade på Flenmo strikt skilda från seminverksamheten och det är endast i undantagsfall som vi tar emot ston utifrån för fölningsövervakning.

I de allra flesta fall bor våra nyfödda föl inne på box de första veckorna innan de såsmåningom får flytta med mamma och den övriga flocken ut på bete.  Redan under betesperioden delas grupperna in så att föl av samma kön och ålder går ihop och sedan får följas åt genom avvänjning och inslussning i unghästgrupper.

Ston och föl på bete tillskottsfodras så att fölungarna när det är dags för avskiljning på hösten är helt invanda på såväl hö som kraftfoder. De växer sedan upp på lösdrift, ston respektive hingstar för sig, och binds upp, fodras och hanteras två gånger dagligen vilket gör att vi får väldigt sociala och trygga ettåringar som sedan får njuta av ett långt sommarbete innan det är dags att flytta vidare och gå in i träning på hösten som ettåringar.

De flesta av Flenmos egna uppfödningar säljs som ettåringar, ofta på någon av unghästauktionerna . Många av de inackorderade unghästarna är också till salu. Går du i hästköpartankar, hör gärna av dig för ett besök!